A PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK
EREDMÉNYEI

A drogok és a droghasználat elleni harc leghatékonyabb fegyvere az oktatás. A Szcientológia egyházak és tagjaik együtt dolgoznak hasonló célú csoportokkal és egyénekkel, hogy nagyarányú változást érjenek el az egész világra kiterjedő drogproblémában.

Amiatt, hogy az oktatási anyagok hatékonyak, és a program tevékenységei nagy hatást gyakorolnak mindenütt, ahol bevezetik a programot, Az igazság a drogokról kampány tiszteletet kelt és támogatásra talál a tanárokban, egészségügyi oktatókban, iskolai tanácsadókban, rendőrökben, közösségi vezetőkben, kormányzati tisztségviselőkben, diákokban és szülőkben.

A statisztikák bemutatják a kiváltott hatást:

eddig több mint
1200
szervezet, rendészeti és kormányszerv használja világszerte Az igazság a drogokról tantervét és anyagait.
Mintegy
10 000
iskola használja Az igazság a drogokról tantervét és anyagait.

A program hatékonyságát az is mutatja, hogy egyre több fiatal használja fel ezeket az anyagokat, és adja tovább az igazságot a drogokról a barátainak és a családtagjainak.

Így Az igazság a drogokról program nemzetközileg hatalmas lépéseket tesz abba az irányba, hogy létrejöjjön egy generáció, amely már mentes a kábítószerektől.

180 országban mintegy 1200 szervezet, rendészeti és kormányszerv fogott össze a szcientológusokkal a drogozás leküzdése céljából az Egyház által támogatott Az igazság a drogokról program keretében. Következzék itt egy válogatás az elismerésekből és nyilatkozatokból a program által elért eredmények tapasztalatairól.

KORMÁNYZATI

A szcientológusok által Tajvanon kezdeményezett nagyarányú drogmegelőzési erőfeszítések nyomán az ország belügyminisztériuma Vallási Nívódíjban részesítette a Szcientológia Egyházat.

A Kongói Demokratikus Köztársaság Alapfokú, Középfokú és Szakmai Oktatási Minisztériuma e levéllel szövetséget hoz létre a Drogmentes Világért Alapítvánnyal, hogy az egész országban, főként pedig az iskolákban elinduljon Az igazság a drogokról program. Arra számítunk, hogy ez a szövetség megakadályozza a drogok használatát és káros hatásait az iskolákban. – alapfokú, középfokú és szakmai oktatási miniszter, Kongói Demokratikus Köztársaság

E levéllel szeretném őszinte hálámat kifejezni Az igazság a drogokról kurzusért, amelyet az iskolabiztonsági koordinációs programok tagjai megkaptak, és amely nagy segítséget jelentett abban, hogy a mexikóvárosi iskoláknak tartott, drogmegelőzésről szóló foglalkozások profik legyenek. Minden tagunk nagyobb tudást mutatott fel a témában, elsősorban pedig tisztázott sok kérdést és bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell tartani ezeket a foglalkozásokat a diákoknak, a szülőknek és a tanároknak.

Szeretném megköszönni a nekünk átadott anyagot is, amely annak a tiszteletre méltó alapítványnak köszönhető, amelynek ön a tagja. Ezt olyan emberek elérésére használjuk, akik profitálnak ezekből a foglalkozásokból Mexikó különböző iskoláiban. Köszönöm, és várom a további együttműködést önökkel. Kiváló üdvözletemet küldöm. – aligazgató, Iskolabiztonsági Egység, Mexikóváros

RENDÉSZETI

Miután megkaptam és átnéztem az anyagokat, eldöntöttem, hogy használni fogom Az igazság a drogokról videókat a nyolcadikosok drogozásról szóló óráin. Idén a diákok megnézték a marihuána, kokain, heroin, LSD, vényköteles szerek és fájdalomcsillapítók témájú részeket, továbbá a bevezetőt és a zárszót. Nagyon érdekelték őket Az igazság a drogokról videók, és a legtöbb óra elején azt kérdezgették, hogy nézünk-e aznap videókat. A volt drogfogyasztók beszámolói olyan hitelt adnak annak az üzenetnek, amelyet próbálok átadni a tanulóknak, amire egy rendvédelmi dolgozó egymagában nem lenne képes. – nyomozó, New Jersey-i Rendőrség, USA

A program anyagai és DVD-je lenyűgözően hatékonynak bizonyultak – a tanulók és a munkatársak pluszidőt is kértek, hogy megnézhessék a filmet. A program olyan nagy hatással volt rájuk, hogy a helyi iskolák meghívták a rendőrséget, hogy tartsák meg a Drogmentes Világért programot náluk is. – rendőrségi közösségi szolgáltatások tisztje, USA

KÖZÖSSÉGI VEZETŐK

Ez a Szcientológia Egyház egyik olyan jelentős hozzájárulása, mellyel mások még csak nem is próbálkoztak. – alelnök, Asian American Economic Development Enterprises, USA

Szenátor és keresztény lelkész is vagyok. Amikor felhívom a Szcientológia Egyházat, hogy jöjjenek el segíteni, és tartsanak nekünk előadásokat – tanítsák a fiatalokat, és adjanak nekünk információkat –, ők eljönnek, ott vannak. – New York állami szenátor, USA

Az igazság a drogokról anyagok olyan nagy hatást fognak kiváltani, amely végiggyűrűzik egész Amerikán. Ez a program a válasz erre a világszerte terjedő járványra. Szeretném, ha Amerika-szerte kötelező lenne, hogy az iskolások végezzék el Az igazság a drogokról tantervet. – elnök, Nemzetközi Hitalapú Szövetség, USA

ÚGY TALÁLTUK, HOGY A DROGOK HATÁSAIRÓL KÖZÖLT INFORMÁCIÓK ÉS REFERENCIÁK FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰEK és KÖNNYEN ÉRTHETŐK

Ezt a levelet az önök szervezetének támogatására írom, akiknek a füzeteit és DVD-it már néhány éve használjuk és terjesztjük a közösségi feladataink végzése során. Úgy találtuk, hogy a drogok hatásairól közölt információk és referenciák felbecsülhetetlen értékűek és könnyen érthetők, különösen a közösségünk fiatal tagjai számára. – Maori Felügyelők Szövetsége, Új-Zéland

Az igazság a drogokról kampány nélkülözhetetlen a kerületünk hátrányos helyzetű részein. Önöknek és az önkénteseiknek van türelmük és idejük eljönni, és kiosztani Az igazság a drogokról füzeteket a kerületemben, és segíteni az embereknek. A tanácstagok és én nagyon büszkék vagyunk arra a munkára, amelyet Az igazság a drogokról önkéntesei végeztek a térség megtisztítására és tájékoztató füzetek kiosztására. Remélem, hogy ha minden kerület látja, mit tesznek önök, akkor élni fognak az önök által felkínált lehetőséggel. Csodálatos munkát végeznek. Ezért elismerés illeti önöket. – kerületi elöljáró, Anglia

Ez a páratlan drogellenes mozgalom reményt ad, és segít véget vetni a drogok okozta világméretű tragédiának. – elnök, Rendőrségi Papi Tanács, USA

PEDAGÓGUSOK

Csak szeretnék még egyszer köszönetet mondani önöknek Az igazság a drogokról programért. Minden órát azzal kezdtem, hogy megkérdeztem a diákokat, hogy miért fogyasztanak az emberek drogokat, és ők bekiabálják: hogy beilleszkedjenek, elmeneküljenek, lazítsanak, unalomból, hogy felnőttnek érezzék magukat, lázadjanak vagy csupán kísérletezzenek. Ráébredtek, hogy sok minden, amit az utcán hallanak a drogokról, hazugság, és ez főként az önök programjának köszönhető. Imádtuk a programot! – tanár, USA

A videók és társadalmi célú hirdetések valós életbeli gondolatokat mutatnak be iskolásoktól és fiataloktól a drogokkal kapcsolatos tapasztalataikról. A film minősége és az üzenetek tartalma fenntartja a tanulók figyelmét és érdeklődését. Az ingyenes oktatócsomag, amelyben van egy tantervi kézikönyv, film és külön brosúra mindegyik drogról, könnyűvé teszi ezeknek a leckéknek beillesztését egy egészségórába. – kerületi egészség/testnevelési szakember, USA

Határozottan kijelenthetem, hogy Az igazság a drogokról tanterv, amelyet az elmúlt évben használtam, a legjobb és a legátfogóbb az összes közül, amellyel valaha is dolgom volt. Maga a DVD – a füzetekkel és az óravázlatokkal – lehetővé tette számomra, hogy a drogokkal kapcsolatos információkat olyan formában mutassam be, amely szó szerint megragadta a tanulók figyelmét. Sok videót és DVD-t mutatok nekik a félév alatt, de ez a DVD volt az egyetlen, amelyet a tanulók újra meg akartak nézni. – egészségpedagógus, USA

Köszönöm, hogy ezt a kiváló anyagot ingyenesen ajánlották fel az iskolának. Őszintén szólva, pénzben kifejezve felbecsülhetetlen, hogy ez a program mennyire hatékony volt már eddig, és mennyire az lesz a jövőben is. – középiskolai egészségtantanár, USA