MI TÖRTÉNIK EGY SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZBAN?

A Szcientológia egyházakban élénk tevékenység zajlik. Minden Szcientológia Egyház számos vallási szolgáltatást és sok kiadványt kínál, amelyeken keresztül az egyének folytathatják Szcientológia tanulmányaikat. A következő kisfilm bepillantást nyújt egy Szcientológia Egyházba.

Közönséginformációs központ

A közönséginformációs központban számos multimédiás bemutatótábla adja meg a választ a Szcientológiával, illetve az Egyház közösségi tevékenységeivel és társadalomjobbító programjaival kapcsolatos alapvető kérdésekre. A látogatók nyugodtan, a saját tempójukban végignézhetik őket, és képet alkothatnak magukban a Dianetikáról, a Szcientológiáról és az Egyház közösségi tevékenységeiről.

Tesztelés

A Szcientológia Egyházak által nyújtott bevezető szolgáltatások egyike az ingyenes tesztelés. Az eredményeken keresztül a személy többet tudhat meg saját magáról és arról, hogy élete mely területein javíthatna. Ezt teszik lehetővé az Egyház által biztosított bevezető tanfolyamok, amelyek segítenek az illetőnek az élete jobbá tételében és az állapotok javításában.

Auditálás (lelkipásztori tanácsadás)

Az auditálás (a latin audire = „hallani” vagy „meghallgatni” szóból) szellemi tanácsadás, és a Szcientológia vallás egyik fontos vallási gyakorlata. Ebben a minőségében a lelkészt auditornak nevezzük, mivel ő az, „aki meghallgat”. Az auditálás négyszemközt zajlik, és egy Szcientológia auditor nyújtja, aki képzett és jogot nyert arra, hogy az egyéneket auditáláson keresztüli jobbá tegye. A gyülekezetet is lehet auditálásban részesíteni, amely során a hívek egy csoportjának egy Szcientológia auditor nyújt auditálást. Ezt csoportauditálásnak hívjuk.

Minden Szcientológia egyház rendelkezik olyan szobákkal, amelyek az ilyen szellemi tanácsadás célját szolgálják.

Képzés

A képzés a Szcientológia vallás másik fontos vallási gyakorlata. 

A Szcientológia vallás Írásait L. Ron Hubbard írott és kimondott szavai alkotják. A vallás egyik tantétele, hogy a Szcientológiában elérhető szellemi fejlődés 50 százaléka az Írások tanulmányozásából és alkalmazásából származik. A szcientológusok L. Ron Hubbard könyveit, előadásait, filmjeit és egyéb írásos anyagait kimondottan az ilyen tanuláshoz előkészített tanfolyamtermekben tanulmányozzák. Ha betekintenénk az Egyház egyik tanfolyamtermébe, olyan tanulókat látnánk, akik L. Ron Hubbard írásos munkáit tanulmányozzák vagy előadásait hallgatják, és az éppen tanult alapelveket alkalmazzák.

A tanulók minden szinten lépésről lépésre, a saját tempójukban, ellenőrzőlap alapján tanulják meg a Szcientológia elveket. Az ellenőrzőlap megadja, hogy egy tárgyat milyen sorrendben kell megtanulni. Az ellenőrzőlap tartalmazza az olvasási feladatokat, a gyakorlatokat és az alkalmazási feladatokat, és ezzel biztosítja, hogy a tanuló ne csak az elméletet tudja, hanem alkalmazni is képes legyen az anyagot. L. Ron Hubbard műveinek tanulmányozása a szcientológusok életének nem csupán szerves része, de a szellemi fejlődésük létfontosságú összetevője.

Technikai képzési filmek

L. Ron Hubbard írásain és előadásain kívül a technikai képzési filmek is a Szcientológia vallás Írásainak fontos részét képezik, és a szcientológusok a szellemi fejlődésük részeként ezeket is tanulmányozzák. L. Ron Hubbard 84 forgatókönyvet írt a Szcientológia vallás különböző vonatkozásairól, a bevezető szintektől a haladókig. Az Alapító több előadását is filmre vették, és az Egyházakban ezek is megtekinthetők.

Szcientológia vallási szertartások és ünnepségek

Minden Szcientológia egyházban található egy kápolna a vallási szertartások és ünnepségek számára.

A káplán minden vasárnap vallási szertartásokat tart, amelyekre bárki eljöhet. Azok számára, akik újak a Szcientológiában, ez lehetőséget ad arra, hogy betekintést nyerjenek a vallásba, és megtegyék az első lépésüket a nagyobb szellemi tudatosság felé. A szcientológusoknak arra ad lehetőséget, hogy új felismerésekre jussanak, és a közös vallásgyakorlaton keresztül megerősítsék magukban a Szcientológia vallási elveit.

Bármely más valláshoz hasonlóan a Szcientológia vallásban is vannak esküvők, névadó szertartások és temetések. Ezek mindegyike határozottan tükrözi a Szcientológia tudatosságát és bizonyosságát abban, hogy az egyén szellemi lény.

péntek esti oklevélátadó is a Szcientológia egyik hagyományát képezi – ez egy olyan alkalom, amelyen az egyház munkatársai és hívei összegyűlnek, hogy elismerjék azokat, akik azon a héten befejeztek valamilyen auditálási vagy képzési lépést.

Más alkalmakkor az ember a kápolnába belépve azt találhatja, hogy egy csoport L. Ron Hubbard egyik felvett előadását hallgatja, vagy egy gyülekezeti találkozó folyik, vagy nyílt napot tartanak a hívek és a helyi lakosok számára, vagy épp egy vallásközi szertartás vagy találkozó zajlik. Röviden, a kápolna különböző célú közösségi találkozók helyszínéül szolgál.

Közösségi és társadalomjobbító programok

Minden Szcientológia Egyház olyan központ, ahol az Egyház számos közösségi és társadalomjobbító tevékenységének összehangolását végzik.

Az Egyház és tagjai elkötelezték magukat amellett, hogy segítenek másokon, és így tevékenységek széles skáláján keresztül nyújtanak segítséget. Ezek között a programok között megtaláljuk a drogellenes kampányt és az emberi jogi oktatási kezdeményezéseket, illetve az L. Ron Hubbard technológiáját felhasználó társadalomjobbító programokat a drogrehabilitáció, az oktatás, a bűnözői reform és az erkölcsök terén. A Szcientológia önkéntes lelkész programon keresztül a hívek enyhülést nyújtanak a katasztrófák idején. Az egyházak a hívek és az olyan, hasonló célú közösségi csoportok központi találkozóhelyéül is szolgálnak, amelyekkel a szcientológusok együttműködnek.