AZ AUDITORKÓDEX

Ez a kódex először a Dianetika: Az eredeti tézis című könyv egyik fejezeteként jelent meg, amelyet L. Ron Hubbard 1947-ben írt, és amely 1951-ben jelent meg. Ezután a világszerte dolgozó auditorok által adott sok óra auditálás információval szolgált L. Ron Hubbard számára a kódex további finomításához és ezáltal az auditálás fegyelmezettségének javításához. Az Auditorkódex számos alkalommal át lett dolgozva az 1950-es és 1960-as években, majd a végső változat 1980 júniusában került kiadásra.

Az Auditorkódex az auditálás és az élet alapvetően fontos eszköze. Ahogy L. Ron Hubbard a Dianetikában írta, „az Auditorkódex... az Ember viselkedésének túlélési mintáját vázolja fel. A Clear viszonylag automatikusan e kódex alapján működik.” Mivel a Dianetika és a Szcientológia alapaxiómái magának a gondolkodásnak az alapjait alkotják, az, ami működik az auditálásban, működik az életben is.

Ezennel auditorként fogadom, hogy követem az Auditorkódexet.

1. Ígérem, hogy az ülés alatt nem adok értékelést a preclearnek, illetve nem mondom meg neki, hogy mit gondoljon az esetéről.

2. Ígérem, hogy sem az ülés során, sem azon kívül nem értékelem le a preclear esetét vagy nyereségeit.

3. Ígérem, hogy csakis Standard Techet alkalmazok a preclearen, standard módon.

4. Ígérem, hogy betartok minden megbeszélt auditálási időpontot.

5. Ígérem, hogy nem auditálok olyan precleart, aki nem pihent eleget, és testileg fáradt.

6. Ígérem, hogy nem auditálok olyan precleart, aki nem megfelelően táplált, vagy éhes.

7. Ígérem, hogy nem engedem az auditorok gyakori cserélgetését.

8. Ígérem, hogy nem tanúsítok együttérzést a preclear iránt, hanem hatékony leszek.

9. Ígérem, hogy nem engedem, hogy a preclear saját elhatározásából véget vessen az ülésnek, hanem lezárom a ciklusokat, amelyeket elkezdtem.

10. Ígérem, hogy az ülés alatt soha nem hagyom magára a precleart.

11. Ígérem, hogy az ülés alatt soha nem leszek dühös a preclearre.

12. Ígérem, hogy minden fő esetakciót lebegő tűig futtatok.

13. Ígérem, hogy soha egyetlen akciót sem futtatok túl annak lebegő tűjén.

14. Ígérem, hogy az ülés alatt megadom a beingnesst a preclearnek.

15. Ígérem, hogy a Szcientológia processzeit nem keverem más gyakorlatokkal, kivéve azt, amikor a preclear testileg beteg, és csak orvosi eszközökkel lehet rajta segíteni.

16. Ígérem, hogy az ülés alatt fenntartom a kommunikációt a preclearrel, nem szakítom meg a kommunikációját, illetve nem hagyom, hogy túlfuttasson.

17. Ígérem, hogy nem viszek bele az ülésbe olyan megjegyzéseket, megnyilatkozásokat vagy enturbulenciát, amelyek elterelik a preclear figyelmét az esetéről.

18. Ígérem, hogy folytatom a processzt, illetve az auditálási utasítás kiadását a preclearnek, amikor arra az ülés során szükség van.

19. Ígérem, hogy nem hagyom, hogy a preclear rosszul megértett utasítást futtasson.

20. Ígérem, hogy az ülés alatt semmiféle auditorhibát – legyen az képzelt vagy valóságos – nem magyarázok meg, nem igazolok, illetve nem mentegetőzöm miatta.

21. Ígérem, hogy a preclear aktuális esetállapotát csak a standard esetfelügyelés adatai alapján ítélem meg, és nem térek el tőle az eset valamiféle képzelt különbsége miatt.

22. Ígérem, hogy a preclearnek az ülés alatt felfedett titkait soha nem használom fel büntetés vagy személyes nyereség céljából.

23. Ígérem, hogy soha nem hamisítom meg az ülések munkalapjait.

24. Ígérem, hogy gondoskodom róla, hogy a processzingért kapott minden adományt a Követeléseket igazoló bizottság irányelveinek megfelelően visszatérítsenek, ha a preclear elégedetlen, és a processzinget követő három hónapon belül visszaköveteli az összeget; az egyetlen kikötés az, hogy az illető többé nem kaphat auditálást vagy képzést.

25. Ígérem, hogy nem támogatom a Dianetikának vagy a Szcientológiának csak betegségek gyógyítására vagy csak elmebetegek kezelésére való használatát, jól tudván, hogy ezeket lelki nyereség elérésére szánták.

26. Ígérem, hogy teljes mértékben együttműködöm a Dianetika és Szcientológia meghatalmazott szervezeteivel a két tárgy etikus használatának és gyakorlásának megóvásában.

27. Ígérem, hogy nem tűröm el, hogy „mentális kezelés” címén bármely lénynek testi sérülést okozzanak, durván kárt tegyenek benne, megoperálják vagy megöljék.

28. Ígérem, hogy nem engedem meg a páciensekkel történő szexuális szabadosságot vagy megbecstelenítésüket.

29. Ígérem, hogy megtagadom minden elmebeteg lény felvételét a Szcientológiát gyakorlók soraiba.