SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI SZERTARTÁSOK

A Szcientológia lelkészek nagyon sok olyan szertartást tartanak és szolgáltatást nyújtanak, amelyek hasonló típusúak a más vallások lelkészei, rabbijai és papjai által tartott szertartásokhoz, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz.

Vasárnapi szertartás

Az egyház káplánja vagy egy másik lelkész minden vasárnap heti szertartást tart az egyház tagjainak, amelyen nem egyháztagok is részt vehetnek. Ezen a szertartáson a lelkész olyan témáról beszél, amely a Szcientológia valamely alaptételével vagy gyakorlatával van összefüggésben, és közösen beszélik meg, hogy miképp lehet ezt a mindennapi életben alkalmazni.

Egy jellegzetes Szcientológia prédikáció szólhat arról a gondolatról, hogy az ember szellemi lény, a nyolc dinamikáról, a Szcientológia Axiómákról vagy esetleg az Egyház Hitvallásáról.

Ezek a heti szertartások sokat tesznek a szcientológusok vallási elkötelezettségének felélesztése érdekében, és egyidejűleg a nem szcientológusoknak a jobb élet reményét is nyújtják, akik mindig nagy örömmel látott résztvevők.

Egyéb szertartások

A fentieken kívül a Szcientológia gyülekezetek saját formális szertartásaikkal ünneplik az esküvőket és névadókat, illetve elhunyt társaiknak temetési szertartást tartanak a tisztelet jeléül.

Ezeket a szertartásokat rendszerint a káplán vezeti, noha bármely felszentelt Szcientológia lelkész megtarthatja őket. A szcientológusok azt tartják, hogy a Szcientológia szertartások, amelyek a vallás tanításai alapján a szellemhez szólnak, sajátosan megfelelnek az igényeiknek, és egyedülálló értéket osztanak meg velük ezen alkalmak során.